Bazinio lygmens grupė

Vilniaus Geštalt institutas kviečia tobulėti mokantis geštalto terapijos. Kviečiame mokytis visus – tiek norinčius įgyti psichoterapeuto kvalifikaciją, tiek siekiančius asmeninio augimo (tačiau būtinas išsilavinimas, nurodytas tekste toliau). Geštalto terapija ir praktinis jos taikymas padeda geriau pažinti save ir kitus, įsisąmoninti savo poreikius, geriau suprasti tarpasmeninius santykius ir spręsti juose iškylančias problemas.

Vilniaus Geštalt institutas bendradarbiauja kartu su Rygos Geštalt institutu (RGI) ir organizuoja geštalto terapijos mokymus remiantis Rygoje patvirtinta penkerių metų (1600 val.) mokymo programa. Šios mokymo programos standartai yra patvirtinti Europos geštalto terapijos asociacijoje (EAGT) ir Europos psichoterapijos asociacijoje (EAP).

Mokymo programą sudaro bazinis (1 metai) ir kvalifikacinis (4 metai) lygmuo. Vilniaus geštalt instituto mokymo programoje gali mokytis psichologijos, medicinos, slaugos, pedagoginį, teologijos bei socialinių mokslų aukštajį išsilavinimą įgiję asmenys. Priimant į studijas, pirmenybė teikiama turintiems psichologijos, medicinos, slaugos išsilavinimą ir magistro laipsnį. Taip pat pirmenybė teikiama koučeriams, verslo lektoriams ar kitokio pobūdžio mokymus/konsultacijas teikiantiems asmenims bei asmenims.

Mokymo programą ruošia Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų dėstytojai – psichoterapeutai. Dalyvaujant dėstytojams iš Rygos užsiėmimai vyksta rusų kalba, atvykstant dėstytojams iš Skandinavijos ar Vakarų Europos šalių – anglų kalba, esant dalyvių pageidavimui organizuojame vertimą į lietuvių kalbą. Kvalifikaciniame lygmenyje didžioji dalis seminarų vyksta rusų kalba.

Mokymo programos dalyviai, baigę penkerių metų studijas, įgiję magistro laisnį, parašę baigiamąjį darbą ir išlaikę praktinį psichoterapijos egzaminą gauna geštalto terapeuto sertifikatą.

Šiuo metu vyksta tik preliminari registracija 2020-2021 m. mokslo metų sezonui Vilniuje. Norinčius studijuoti arba susipažinti su geštalto terapija iš arčiau, kviečiame atvykti į vieną iš įvadinių seminarų, kurie vyks 2020 03 13-14 ir 2020 06 05-06. Įvadinio seminaro kaina 110 eur.

Kilus klausimams apie mokymo programą, galite kreiptis el.paštu mokymai@gestaltoterapija.lt arba telefonu +370 698 81194 (Ingrida).

2019-2020 m. m. bazinio lygmens grupė Klaipėdoje nebus renkama. Grupę planuojame rinkti 2020-2021 m. mokslo metams. Informacija tel. +370 698 81194 (Ingrida)

Bazinio lygmens grupės Vilniuje 2020-2021 m.

Ateinančiais mokslo metais 2020-2021 planuojamos 2 bazinės grupės.

Jau patvirtintos vienos iš bazinių grupių datos:

 

Grupinė terapija 1 2020 09 18-20
Grupinė terapija 2 2020 10 16-18
Grupinė terapija 3 2020 11 13-15
Grupinė terapija 4 2020 12 18-20
Grupinė terapija 5 2021 01 15-17
Geštalto teorija ir metodologija 2021 02 19-21
Grupinė terapija 6 2021 03 19-21
Grupinė terapija 7 2021 04 23-25

Šią bazinę grupę ves geštalto terapeutai  Saulė Liutkutė ir  Gintaras Biruta.

 

Saulė Litkutė (EAGT, LPA, LGA) yra klinikinė psichologė ir geštalto psichoterapeutė. Konsultuoja individualiai, veda terapines, psichologines paramos ir psichoedukacines grupes bei mokymus.

 

Gintaras Biruta (EAGT, EAP, LPA, LGA) yra geštalto psichoterapeutas ir Utenos geštalto centro įkūrėjas.  Konsultuoja individualiai, veda terapines ir supervizines grupes, studijuoja supervizorių ruošimo programoje Minske.

 

Daugiau informacijos tel. +370 698 81194 (Ingrida)

Registracija