Bazinio lygmens grupė

Vilniaus Geštalt institutas kviečia tobulėti mokantis geštalto terapijos. Kviečiame mokytis visus – tiek norinčius įgyti psichoterapeuto kvalifikaciją, tiek siekiančius asmeninio augimo (tačiau būtinas išsilavinimas, nurodytas tekste toliau). Geštalto terapija ir praktinis jos taikymas padeda geriau pažinti save ir kitus, įsisąmoninti savo poreikius, geriau suprasti tarpasmeninius santykius ir spręsti juose iškylančias problemas.

Vilniaus Geštalt institutas bendradarbiauja kartu su Rygos Geštalt institutu (RGI) ir organizuoja geštalto terapijos mokymus remiantis Rygoje patvirtinta penkerių metų (1600 val.) mokymo programa. Šios mokymo programos standartai yra patvirtinti Europos geštalto terapijos asociacijoje (EAGT) ir Europos psichoterapijos asociacijoje (EAP).

Mokymo programą sudaro bazinis (1 metai) ir kvalifikacinis (4 metai) lygmuo. Vilniaus geštalt instituto mokymo programoje gali mokytis psichologijos, medicinos, slaugos, humanitarinį (filosofijos, teologijos), pedagoginį bei socialinių mokslų aukštajį išsilavinimą įgiję asmenys. Priimant į studijas, pirmenybė teikiama turintiems psichologijos, medicinos, slaugos išsilavinimą ir magistro laipsnį.

Mokymo programą sudaro bazinis (1 metai) ir kvalifikacinis (4 metai) lygmuo. Vilniaus geštalt instituto mokymo programoje gali mokytis psichologijos, medicinos, slaugos, humanitarinį (filosofijos, teologijos), pedagoginį bei socialinių mokslų aukštajį išsilavinimą įgiję asmenys. Priimant į studijas, pirmenybė teikiama turintiems psichologijos, medicinos, slaugos išsilavinimą ir magistro laipsnį.Taip pat pirmenybė teikiama koučeriams, verslo lektoriams ar kitokio pobūdžio mokymus/konsultacijas teikiantiems asmenims bei asmenims.

Mokymo programą ruošia Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų dėstytojai – psichoterapeutai. Dalyvaujant dėstytojams iš Rygos užsiėmimai vyksta rusų kalba, atvykstant dėstytojams iš Skandinavijos ar Vakarų Europos šalių – anglų kalba, esant dalyvių pageidavimui organizuojame vertimą į lietuvių kalbą. Kvalifikaciniame lygmenyje didžioji dalis seminarų vyksta rusų kalba.

Mokymo programos dalyviai, baigę penkerių metų studijas, įgiję magistro laisnį, parašę baigiamąjį darbą ir išlaikę praktinį psichoterapijos egzaminą gauna geštalto terapeuto sertifikatą.

2019-2020 m. bazinės grupės jau suformuotos. Vyksta tik preliminari registracija 2020-2021 m. mokslo metų sezonui Vilniuje. 

Kilus klausimams apie mokymo programą, galite kreiptis el.paštu mokymai@gestaltoterapija.lt arba telefonu +370 698 81194 (Ingrida).

2019-2020 m. m. bazinio lygmens grupė Klaipėdoje nebus renkama. Grupę planuojame rinkti 2020-2021 m. mokslo metams. Informacija tel. +370 698 81194 (Ingrida)

Bazinio lygmens grupės Vilniuje (2019-2020 m.)

Bazinės grupės 2019-2020 m. sezonui jau suformuotos ir atranka nebevykdoma. Daugiau informacijos tel. +370 698 81194 (Ingrida)

1 -ą grupę veda: Brigita Kaleckaitė (Lietuva)

– Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų dėstytoja, sertifikuota geštalto terapeutė ir supervizorė, turinti Europos Psichoterapeuto sertifikatą (ECP) ir yra Europos Geštalto terapijos asociacijos (EAGT) narė, personalo valdymo konsultantė, GATLA vasaros intensyvių mokymų ir Hamburgo Geštalt instituto mokymų programos dalyvė.

 

Bazinės grupės datos:

2019 10 25-27 Grupinė terapija 1

2019 11 15-17 Grupinė terapija 2

2019 12 13-15 Grupinė terapija 3

2020 01 24-26 Grupinė terapija 4

2020 02 14-16 Grupinė terapija 5

2020 03 13-15 Geštalto teorija ir metodologija

2020 04 03-05 Grupinė terapija 6

2020 05 15-17 Grupinė terapija 7

 

2 -ą grupę veda: Daiva Žukauskienė (Lietuva)

– Vilniaus Geštalt instituto dėstytoja, sertifikuota geštalto terapeutė, Europos Geštalto terapijos asociacijos (EAGT) ir Latvijos geštalto asociacijos narė, pedagogė, psichikos sveikatos specialistė.

 

Bazinės grupės datos:

2019 10 04-06 Grupinė terapija 1

2019 11 08-10 Grupinė terapija 2

2019 12 20-22 Grupinė terapija 3

2020 01 17-19 Grupinė terapija 4

2020 02 21-23 Grupinė terapija 5

2020 03 20-22 Geštalto teorija ir metodologija

2020 04 17-19 Grupinė terapija 6

2020 05 22-24 Grupinė terapija 7

Išankstinė regsitracija į 2020-2021 m. grupę (datos dar nenumatytos)

Registracija