fbpx
 

GEŠTALTO MOKYMO PROGRAMA

Geštalto psichoterapijos mokymo programą iš viso sudaro 5 metai. Bazinio lygmens programą gali lankyti visi besidomintys psichoterapija žmonės (priimant mokytis, prioritetas teikiamas galintiems studijuoti visu 5 metus). Pirmieji metai skirti giliam savęs pažinimui per patirtį ir kontaktą su kitais, daugiausia laiko skiriama grupinei terapijai. Pabaigę vienerių metų mokymus, dalyviai gauna Vilniaus Geštalt instituto sertifikatą, dar nesuteikiantį teisės dirbti psichoterapeutu.

Remiantis Europos Psichoterapijos Asociacijos standartais, norintys gauti Europos geštalto terapeuto sertifikatą privalo turėti aukštąjį  socialinių ar medicinos mokslų išsilavinimą (medikai, psichologai, pedagogai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, mokytojai ir kt. profesijų atstovai dirbantys su žmonėmis) ir būti ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus (pradėti studijuoti galima ir anksčiau).

Mokymo programos dalyviai, baigę penkerių metų studijas, parašę baigiamąjį darbą ir išlaikę praktinį egzaminą gauna geštalto terapeuto sertifikatą.

Vilniaus geštalt institutas bendradarbiauja su Rygos geštalto institutu. Bendra geštalto psichoterapijos mokymo programa sudaryta remiantis Europos geštalto terapijos ir Europos psichoterapijos asociacijos standartais. Programos metu dėsto tik sertifikuoti ir patyrę psichoterapeutai – supervizoriai iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, Norvegijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos bei JAV. Geštalto mokymo programą iš viso sudaro 1450 val. (penkeri metai):

– 600 val. teorijos ir metodologijos seminarų (su ne mažiau kaip 4 skirtingais geštalto terapeutais);

– 150 val. supervizijos (120 val. grupinės ir 30 val. individualios);

– 400 val. klinikinės praktikos (t.y. ne mažiau kaip 400 val. sesijų su individualiais klientais, poromis ar grupėmis);

– 250 val. asmeninės terapijos (200 val. grupinės ir 50 val. individualios terapijos);

– 50 val. kitų krypčių terapijos seminarų.

1450 val. yra privalomas valandų skaičius norint gauti Europos Geštalto terapeuto sertifikatą. Kadangi VGI studentai gali siekti Europos psichoterapeuto sertifikato, pagal EAP reikalavimus  į programą įtrauktos papildomos 150 val. Taigi, penkerių metų mokymo programos kursą iš viso sudaro 1600 val.

Mokymų eiga

tai vienerių metų mokymosi programa, kuri yra pagrindas siekiantiems psichoterapeuto kvalifikacijos. Mokymus gali lankyti visi norintys, tarp jų ir asmenys, neketinantys tapti psichoterapeutais.

Programą sudaro 8 seminarai, iš kurių 7 skirti grupinei terapijai, o vienas – teorinis ir praktinis seminaras (įvadas į geštalto terapiją, geštalto terapijos teorijos pagrindai ir teorija Self, metodologiniai geštalto terapijos pagrindai). Visos bazininės programos kaina yra 1600 eur (8 seminarai po 200 eur)

Bendras bazinio lygmens mokymo valandų skaičius, įskaitant ir dalyvavimą konferencijoje bei intensyviuose vasaros mokymuose– 262 val. (iš jų 30 val. skirti individualiai terapijai). Planuojantys studijas tęsti toliau privalo papildomai lankyti ir individualią terapiją.

Bazinio lygmens mokymo programą ruošia Vilniaus ir Rygos Geštalt institutų dėstytojai – psichoterapeutai. Dalyvaujant dėstytojams iš Rygos užsiėmimai vyksta rusų kalba, esant pageidavimui verčiama į lietuvių kalbą.

tai 4 metų studijų programa, skirta sertifikuotiems geštalto terapeutams ruošti. Joje dalyvauja studentai, baigę bazinį geštalto terapijos mokymosi lygmenį.

  • 2 ir 3 studijų metai skirti teoriniams ir praktiniams užsiėmimams. Praktinių užsiėmimų metu yra lavinami bei formuojami geštalto terapeuto įgūdžiai, vystomi pagrindiniai įgūdžiai reikalingi psichologiniam konsultavimui bei mokomasi dirbti grupėse. Studijų dalyvis turi galimybę dirbti su individualiais klientais vasaros stovyklų metu ir gauti superviziją. Studijų metu vyksta teoriniai – praktiniai geštalto terapijos seminarai, skaitoma literatūra, laikomi koliokviumai, dalyvaujama konferencijose, pravedama kūrybinė dirbtuvė geštalto terapijos konferencijoje.

Baigiant trečiuosius studijų metus rašomas referatas pasirinkta tema, susijusia su studentą dominančia geštalto terapijos sritimi bei laikomas tarpinis egzaminas (terapinis darbas su klientu, sesijos analizė ir gynimas prieš komisiją). Išlaikius tarpinį egzaminą studentui suteikiamas geštalto praktiko sertifikatas.

  • 4 ir 5 studijų metus sudaro geštalto terapijos teorija ir praktika, realaus darbo patirtis su klientais ir supervizijos seminarai. Studijų dalyvis gali pasirinkti specializaciją (šeimos terapija, organizacinis konsultavimas, darbas su paaugliais, meno terapija ar pan.) ir ta tema rašyti baigiamąjį darbą. Baigiamasis darbas privalo remtis teorija ir praktiniais pavyzdžiais iš realios darbo su klientais praktikos.

Paskutiniaisiais kvalifikacinio lygmens metais daugiausiai dėmesio kreipiama praktiniams terapeuto įgūdžiams ir supervizijoms, toliau vyksta teoriniai – praktiniai užsiėmimai, dalyvaujama konferencijose ir vasaros intensyviuose mokymuose. Psichoterapeuto kvalifikacija suteikiama apsigynus baigiamąjį darbą ir išlaikius baigiamąjį egzaminą.