Mokymai organizacijoms

Geštalto mokymų organizacijoms privalumai

 

 • Geštalto principais grindžiami mokymai apima visas organizacijos sritis – materialiąją kasdienybę, organizacijos psichologinę atmosferą, sprendimų priėmimo būdus, komunikacijos būdus organizacijoje ir organizacijos vertybes.

 

 • Geštalto principais grindžiamų mokymų esmė – kontakto sukūrimas tarp žmonių, kurių vidiniai išgyvenimai, poreikiai ir tikslai yra individualūs. Mokymuose užsimezga kontaktas tarp konsultanto ir dalyvio, o kiekvieno dalyvio ir visos grupės poreikiai sukuria bendrą lauką, kuriame vyksta savireguliacijos procesas ir kūrybiškas prisitaikymas.

 

 • Mokymo procese konsultantas žinias perkelia į „čia ir dabar“, į realią dalyvio patirtį.

 

 • Geštalto principais grindžiamuose mokymuose visi dalyviai natūraliai atsirenka tai, kas jiems yra reikšmingiausia ar naudingiausia. Konsultantas skatina diskutuoti, provokuoja abejones, parodo galimas alternatyvas, paskatina veikti, tačiau nepriima sprendimų už dalyvius.

 

 • Derindamas teoriją ir praktiką, konsultantas kuria mokymosi aplinką, o dalyviai mėgina auditorijoje praktiškai pritaikyti įgytas teorines žinias. Čia galima remtis dideliu geštalto eksperimentų spektru ir pačiam tapti eksperimentų kūrėju.

 

 

Geštalto principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti gali būti universali organizacijos ugdymo priemonė, ypač kalbant apie įvairių pokyčių (požiūrio, kultūros, santykio, nuostatų ar elgsenos) valdymą. Pagal organizacijų poreikį kuriame ir įgyvendiname unikalias mokymų programas.

 

Galimos temos:

 • geštalto principai ir jų praktinis taikymas įmonėse,
 • komunikacija,
 • komandos formavimas,
 • pokyčių valdymas,
 • kritinių situacijų sprendimas,
 • lyderystės ir vadovavimo kompetencijų ugdymas,
 • darbuotojų vertinimas,
 • darbuotojų kompetencijų ugdymas,
 • darbuotojų motyvacija,
 • streso valdymas,
 • konfliktų sprendimas,
 • sprendimų priėmimas,
 • darbas matricoje,
 • delegavimas ir atsakomybės paskirstymas.

 

Konsultantės (lektorės):

 

BRIGITA KALECKAITĖ – Vilniaus geštalto instituto vadovė, geštalto terapeutė ir supervizorė, personalo valdymo konsultantė, Europos geštalto terapijos asociacijos narė. Brigita užsiima individualia psichoterapine praktika ir dėsto Vilniaus, Rygos, Baltarusijos, Maskvos ir Tbilisi geštalto institutuose, veda mokymus Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje ir Gruzijoje. Nuolatos kelia kvalifikaciją, mokėsi ir mokosi pas įvairių šalių geštalto psichoterapeutus, dabar studijuoja  ir gilinasi į kūno psichoterapijos kryptį – bioenergetinę analizę Madride (Ispanija).

 

GIEDRĖ MATEIKIENĖ –VU organizacinės psichologijos magistrė, personalo valdymo konsultantė, ugdomojo vadovavimo specialistė ir geštalto praktikė (Vilniaus geštalto instituto penktųjų studijų metų studentė). Vadovavo įvairioms darbo grupėms, vedė mokymus, koordinavo personalo valdymo projektus tiek privačiajame, tiek valstybiniame sektoriuje. Kaip ekspertė dalyvauja formuojant Lietuvos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų ir veiklos vertinimo strategiją, atlieka vadovų kompetencijų vertinimus. Nuolat kelia kvalifikaciją mokymuose, gilinasi į efektyvaus vadovavimo, darbo su grupėmis, kūno sąmoningumo ir judesio lavinimo sritis.

 

IRENA MEŠKAUSKIENĖ – lektorė, ISM verslo vadybos magistrė (verslo administravimo vadovams magistrantūros studijos), VU teisės magistrė, ugdomojo vadovavimo specialistė ir geštalto praktikė (Vilniaus geštalto instituto penktųjų studijų metų studentė). Turi daugiau kaip penkiolikos metų vadovaujamojo darbo personalo ir projektų valdymo srityse patirtį, daugiau kaip dešimt metų veda vidinius ir išorinius mokymus organizacijoms, daug metų veda organizacijų strateginio planavimo mokymus ir individualius ugdomojo vadovavimo (koučingo) sesijas. Nuolat kelia kvalifikaciją, gilinasi į lyderystės, darbo su grupėmis, taikomosios organizacijos psichologijos ir darbuotojų ugdymo sritis.